VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

 

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE:

Slovenská basketbalová asociácia pod názvom „ SBA 3X3 TOUR 2016“

RIADENIE SÚŤAŽE:

„SBA 3X3 TOUR 2016“ je riadená komisiou 3×3, ktorá bola uznaná VV SBA

„SBA 3X3 TOUR 2016“:

Typ súťaže: postupová súťaž, 3 regionálne kolá a finále

Regionálne kolá: Bratislava, Žilina, Košice

Pravidlá: hrá sa podľa platných pravidiel FIBA 3×3

Kategórie: MUŽI, ŽENY, U18 CHLAPCI, DIEVČATÁ

U18: ročník narodenia 1998 a mladší

U15 mix: družstvá môžu byť zložené z dievčat a chlapcov

Postupový kľúč:

Na finálový turnaj môže postúpiť len slovenské družstvo, v prípade víťazstva zahraničného družstva získava postup najlepšie slovenské družstvo na konkrétnom turnaji .

Do šesťčlenného finále postúpi najlepšie umiestnený slovenský tím na každom turnaji serie (priamy postup), pričom v prípade opakovaného priameho postupu družstva prechádza právo účasti (priamy postup) na finálovom turnaji na v poradí ďalšie najlepšie umiestnené družstvo na príslušnom turnaji.

Zostávajúce tri postupové miesta získajú družstvá  s najvyšším počtom bodov po tretom turnaji série, pričom body budú tímy získavať za umiestnenie na jednotlivých turnajoch.

V prípade víťazstva zahraničného účastníka, získava právo štartu na finále najlepšie slovenské družstvo v danom turnaji.

Družstvo: výmena hráčov…..

Pre účely bodovacej súťaže družstiev sa za jedno družstvo považuje družstvo, za ktoré jednotlivé turnaje odohrali max 6 hráči (v prípade štartu siedmeho a ďalších hráčov budú body za umiestnenie na turnaji a počet družstiev v kategórii  pripočítané na konto nového družstva), pričom na finálovom turnaji môže za družstvo hrať len hráč, ktorý odohral za družstvo aspoň jeden turnaj.

Bodovanie družstiev:

Každé družstvo, ktoré sa zúčastní aspoň jedného turnaja série, bude zaradené do súťaže družstiev, v ktorej budú družstvá získavať body za:

  • umiestnenie na turnaji(1. miesto = 20 bodov, 2/16b, 3/14b, 4/12b, 5–8/8b, 9–16(v prípade, že sa uskutoční aj osemfinále play-off turnaja)/4b, ostatní/2b)
  • počet družstiev v kategórii(k bodom získaným za umiestnenie na turnaji bude pripočítaný aj počet bodov zodpovedajúci počtu družstiev štartujúcich na turnaji v príslušnej kategórii)
  • účasť na turnajoch( bonusová zložka bodovania, ktorá bude družstvu pripočítaná k celkovému počtu bodov po skončení posledného turnaja – základnej časti, a to nasledovným spôsobom: za účasť na dvoch turnajoch série budú pripočítané 2 body, za 3 turnaje 5 bodov).

SBA 3X3 TOUR 2016“ KALENDÁR PODUJATÍ:

15.5. Bratislava – Areál FTVŠ

28.5. Košice – OC Galéria

11.6. Žilina – Námestie Andreja Hlinku

10.7. Bratislava finále -Eurovea

SBA 3X3 TOUR 2016“ PRIHLASOVANIE:

Prihlasovanie na jednotlivé podujatia je možné iba cez portál www.3x3planet.com

Prihlásiť sa môžu iba hráči, ktorí majú vytvorený profil cez portál www.3x3planet.com